Asprova – Tidsättningssystem för Lean produktion

Asprova

Det ledande långt utvecklade

planeringssystemet för Lean Produktion

  • 1860 nöjda kunder, marknadsledare i Japan
  • Ett långt utvecklat planerings- och kalendersystem som är mångsidigt och progressivt
  • Det verktyg som används av världens elit inom Lean produktion
  • Asprova lämpar sig för företag av alla storlekar, från små lokala företag ända till stora globala koncerner

Lean och Asprova

Fyra (överproduktion, väntetider, mellanlager och transport) av sju former av slöseri i Lean är orsakade av dålig planering. Asprova hjälper dig att minimera dessa!
Lean och Asprova

Överbearbetning

Defekter

Förflyttningar

Överproduktion

Väntetider

Mellanlager

Transport

Företagets hjärna

Företagets hjärna

Storhjärnan

är lagerutrymmet för medvetande, minne, intelligens, lärande och känslor.

ERP (Enterprise Resource Planning)

är lagerutrymmet för alla tidigare processer i företaget. För att t ex snabbt och klart få översikt av den finansiella situationen.

Mellanhjärnan

behandlar sensorisk återkoppling (hörsel, syn, beröring, lukt och smak) av nervsystemet och koordinerar optimala motoriska sekvenser.

APS (Advanced Planning & Scheduling)

behandlar information från ERP och MES samt koordinerar produktionens optimala genomförande. Den blickar framåt med hänsyn till alla resursbegränsningar.

Nervsystemet

samlar och behandlar information om omgivningen och organismen samt reagerar på förändringar.

MES (Manufacturing Execution System)

samlar och behandlar information på operativ nivå och startar APS -beslut som en reaktion på förändringar i produktionen.

Muskelsystemet

utför kroppens funktioner genom att använda muskler.

Organisationens funktioner

produktionsresurser (HR, verktyg, utrustning, material)

Produktionsplanering

En långt gående produktionsplanering kräver...
  • Realistiska leveransdatum för nya beställningar
  • Optimal arbetsordning av produktionsplaneringen
  • Hundraprocentig modellering av tillverkningsprocesser och dess begränsningar
  • Simulationer av en optimal produktionsplan
  • Igenkännande och kalkylering av flaskhalsar
  • Omedelbar reaktion vid avvikelser eller misslyckanden

Varför Asprova?

Asprovas funktionaliteter

Planera effektivt med Asprovas grundläggande funktioner och utvidga det med tillval.

Kontakta oss

Nortal säljer och levererar Asprova i Finland, Sverige, Norge och Baltikum. Ladda ner broschyren och upptäck världens ledande långt utvecklade planeringssystem!

Mer information: